Lieta T-725/18: Prasība, kas celta 2018. gada 7. decembrī – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (“BRENT”)