Писмен въпрос E-2540/07 зададен от Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) на Комисията. Осъществяването на Единна европейска платежна зона (SEPA)