Писмен въпрос E-1875/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Информация относно използването на средства по програма Чивитас от община Торино