Писмен въпрос E-5295/09, зададен от Sophia in 't Veld (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE) и Sharon Bowles (ALDE) на Комисията. SWIFT