Писмен въпрос E-3953/09, зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Ефикасност на климатичните системи в леките автомобили