/* */

Информация, свързана с влизането в сила на Споразумение между Европейската общност и правителството на Куба относно приключването на преговорите по член ХХIV:6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ)