Писмен въпрос P-2705/07 зададен от Véronique De Keyser (PSE) на Комисията. Насилие срещу жени — предприети действия по доклад