Писмен въпрос E-5607/07, зададен от Georgios Papastamkos (PPE-DE) на Комисията. Европейско електронно управление