Писмен въпрос E-5954/07, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Експулсиране на мисионери от Еритрея