Регламент (ЕО) № 117/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република