Писмен въпрос E-1997/08 зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Кредитни линии при изгодни условия за кооперативни винарски изби