Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9965 — ECP ControlCo/First Sentier Investors/Terra-Gen Power Holdings II) (Text av betydelse för EES) 2020/C 351/05