Ehdotus neuvoston asetus tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 234/2004 muuttamisesta