Писмен въпрос E-3188/08, зададен от Klaus Hänsch (PSE) на Комисията. Финансова подкрепа от ЕС за фирма Витакуа(Vitaqua)