Писмен въпрос E-4670/07, зададен от Amalia Sartori (PPE-DE) на Комисията. Продукти, внесени от Китай, които са вредни за общественото здраве