Дело C-54/05: Решение на Съда (втори състав) от 15 март 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 28 ЕО и 30 ЕО — Внос на превозно средство, регистрирано в друга държава-членка — Задължение за получаване на разрешение за трансфер)