Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 22 juli 2020 2020/C 243/03