Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 6 февруари 2007 г. # Antonietta Camurato Carfagno срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Длъжностни лица - Иск за отмяна. # Дело T-143/04. Camurato Carfagno/Комисия TITJUR