Писмен въпрос E-6179/09, зададен от Marina Yannakoudakis (ECR) на Комисията. Законодателство, уреждащо ограниченията върху времето за полети на екипажите на търговски полети