Писмен въпрос E-3943/07 зададен от Mairead McGuinness (PPE-DE) на Комисията. Политика на ЕС по отношение на Зимбабве