Писмен въпрос E-0538/08 зададен от Konrad Szymański (UEN) на Комисията. Нередности при функционирането на Шенгенското пространство по границата между Германия и Полша