Регламент (ЕО) № 618/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци