/* */

Писмен въпрос E-1791/08 зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Мерки за превенция по отношение на незаконните наркотици