Писмен въпрос P-2149/09, зададен от Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE) на Комисията. Гарантиране на правото на собственост