Писмен въпрос E-6436/07, зададен от Emmanouil Angelakas (PPE-DE) на Комисията. Смъртоносни игри в Интернет