Υπόθεση C-394/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2008 η Zipcar, Inc. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (όγδοο τμήμα) στις 25 Ιουνίου 2008 στην υπόθεση T-36/07, Zipcar, Inc. κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)