Дело C-394/08 P: Жалба, подадена на 12 септември 2008 г. от Zipcar, Inc. срещу решението на Първоинстанционния съд (осми състав) от 25 юни 2008 г. по дело T-36/07, Zipcar, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)