Писмен въпрос E-6781/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Обединяване на социално осигурителни вноски, заплащани в няколко държави-членки