Писмен въпрос E-1670/08 зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Стандарти за регулиране в компютърната индустрия