Писмен въпрос E-4479/09, зададен от Martin Ehrenhauser (NI) на Комисията.Галилео — използване във военната и разузнавателната област и партньорства с трети страни