2015 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/423, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Roterdamo konvencijos septintojoje šalių konferencijoje, dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, III priedo dalinių pakeitimų