Писмен въпрос E-4951/09, зададен от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) на Комисията. Шенгенски визи за полски граждани, пътуващи до САЩ