Писмен въпрос E-3483/07 зададен от Ingeborg Gräßle (PPE-DE) на Комисията. Планирано закриване на служба за обработка на документи в Карлсруе