Povzetek Sklepa Komisije z dne 21. marca 2018 o združljivosti koncentracije z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva M.8084 – Bayer/Monsanto) (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 1709) (Besedilo velja za EGP.)