Rezumatul Deciziei Comisiei din 21 martie 2018 de declarare a compatibilității unei concentrări cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (Cazul M.8084 – Bayer/Monsanto) [notificat cu numărul C(2018) 1709] (Text cu relevanță pentru SEE.)