Регламент (ЕО) № 426/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 3-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009