Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1377 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis (LMG S-15136), kot krmni dodatek za sesne pujske, vse manj pomembne vrste prašičev razen reproduktivnih živali (imetnik dovoljenja Beldem, oddelek družbe Puratos NV) (Besedilo velja za EGP)