Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1377 al Comisiei din 1 octombrie 2020 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis (LMG S-15136) ca aditiv furajer pentru purceii de lapte, toate speciile minore de porcine altele decât animalele de reproducere (titularul autorizației Beldem, o divizie a Puratos NV) (Text cu relevanță pentru SEE)