Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1377 tal-1 ta’ Ottubru 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparat tal-endo-1,4-beta-ksilanażi prodott mill-Bacillus subtilis (LMG S-15136) bħala addittiv tal-għalf għad-driefeġ tal-ħalib, għall-ispeċijiet porċini minuri kollha għajr l-annimali riproduttivi (detentur tal-awtorizzazzjoni Beldem, diviżjoni ta’ Puratos NV) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)