Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1377 (2020. gada 1. oktobris) par atļauju Bacillus subtilis (LMG S-15136) producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu izmantot par barības piedevu zīdāmiem sivēniem un visām retāk audzētu sugu cūkām, izņemot reproduktīvos dzīvniekus (atļaujas turētājs: Beldem, uzņēmuma Puratos NV struktūrvienība) (Dokuments attiecas uz EEZ)