Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1377 af 1. oktober 2020 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Bacillus subtilis (LMG S-15136) som fodertilsætningsstof til pattegrise og alle mindre udbredte svinearter undtagen avlsdyr (indehaver af godkendelsen er Beldem, en afdeling af Puratos NV) (EØS-relevant tekst)