Индустрии, свързани с културата в Европа #Резолюция на Европейския парламент oт 10 април 2008 г. относно индустриите, свързани с културата в рамките на Лисабонската стратегия (2007/2153(INI))