Съобщение относно информационната система за цените в сектора на захарта