Писмен въпрос P-0789/07 зададен от Michl Ebner (PPE-DE) на Комисията. Правно становище относно етикетирането на вносни яйца