Писмен въпрос E-9952/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията. Закриване на предприятието „Валсан-Валдемар дош Сантош“