Писмен въпрос E-5514/09, зададен от Bernd Lange (S&D) на Комисията. Замърсяване на околната среда, причинено от въздушните компресори в тежкотоварните превозни средства и автобусите