Писмен въпрос E-3285/08, зададен от Giusto Catania (GUE/NGL) на Комисията. Положение на мигрантите в малтийския център Сафи Барак