Писмен въпрос E-4125/08, зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Достъп до документация в ЕС (III) — правила за процедури и срокове за отговор, контролната роля на Европейския парламент, разбираемост на политическата информация, приканване към участие в политиката