Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/64 оd 22. siječnja 2021. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) ili se sastoje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 266) (Vjerodostojan je samo tekst na nizozemskom i francuskom jeziku) (Tekst značajan za EGP)