Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/64 af 22. januar 2021 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret SYHT0H2-sojabønne (SYN-ØØØH2-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2021) 266) (Kun den nederlandske og den franske udgave er autentiske) (EØS-relevant tekst)